Welkom, klik op 'Start' om de HR-Quickscan te beginnen.

 
 

Human Resource Management of personeelsbeleid wint elke dag aan belang in de bedrijven. Ook
in de KMO-markt. Om die reden heeft Motmans - Van Havermaet een instrument ontwikkeld dat in
samenwerking met professoren van het kenniscentrum voor onderneming en innovatie ( KIZOK )
binnen de Universiteit Hasselt verfijnd werd tot deze HR-Quickscan.

Bedoeling is via deze “HR-Quickscan” snel een analyse te kunnen maken van de diverse domeinen
binnen HR, gaande van instroom, doorstroom tot uitstroom. Op basis hiervan kan de balans
opgemaakt worden van de sterktes en zwaktes van het gevoerde HR-beleid op basis waarvan gericht
advies geformuleerd kan worden.

De scan houdt rekening met enkele contextfactoren zoals de grootte van uw bedrijf, de fase waarin uw
bedrijf zich bevindt en het type medewerkers die u tewerkstelt.

Het invullen van de vragen van deze HR-Quickscan neemt enige tijd van u in beslag. Er wordt
rekening gehouden met een logisch verband tussen de antwoorden. Op het einde krijgt u een
eerste feedback over de positie van uw bedrijf op vlak van personeelsbeleid en dit aan de hand van
knipperlichten ( rood, oranje en groen ).

U kan het resultatenrapport afdrukken in pdf.

Wij wensen u veel succes bij het invullen van de vragenlijst.